Elin Lucassi

Ordet Synd betyder brott, förseelser, ogärning och skuld.

Inom vissa religioner används ordet om handlingar eller sinnelag som står i strid med Guds vilja. Men gäller dessa handlingar som sy...

Ordet Synd betyder brott, förseelser, ogärning och skuld. Inom vissa religioner används ordet om handlingar eller sinnelag som står i strid med Guds vilja. Men gäller dessa handlingar som synd även...

"Jag är den som är den" är en samling bilder, skämtteckningar och tecknade serier som vänder på begreppen och skildrar våra relationer och samhället vi lever i från en ny och oväntad vinkel, bilder...

Feministiska serier när de är som bäst Jag är den som är den är en samling bilder, skämtteckningar och tecknade serier som vänder på begreppen och skildrar våra relationer och samhället vi lever i ...