Koll på matematik 2B Lärarguide

Koll på matematik 2B Lärarguide
Antal sidor:
200
ISBN:
9789152333808
Utgivningsdatum:
2016-03-04

Koll på matematik - vårt nya läromedel i matematik för lågstadiet! Koll på matematik är ett livfullt och inspirerande läromedel som möjliggör en bra och målinriktad matematikundervisning. Läromedlet lyfter fram matematiska begrepp och eleverans lärande stöds genom ett formativt förhållningssätt. Metoder för självbedömning används kontinuerligt. Lärarguide Koll på matematik - vårt nya läromedel i matematik för lågstadiet! Koll på matematik är ett livfullt och inspirerande läromedel som möjliggör en bra och målinriktad matematikundervisning. Läromedlet lyfter fram matematiska begrepp och eleverans lärande stöds genom ett formativt förhållningssätt. Metoder för självbedömning används kontinuerligt. Lärarguiden visar hur varje kapitel är förankrat i Lgr 11, vilket centralt innehåll som behandlas, mot vilka kunskapskrav eleverna arbetar och vilka förmågor som utvecklas. Till varje uppslag i elevboken ger lärarguiden förslag på arbetsgång och praktiska tips om hur undervisningen kan läggas upp. I guiden finns även tankar om lärande, facit, arbetsblad och underlag för bedömning i form av lärarreflektion. Bingel Till Koll på matematik finns även bingel. En digital ö-värld där eleverna färdighetstränar med Sanoma Utbildnings läromedel för låg- och mellanstadiet. Övningarna i bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment, i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på, desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade. Från lärarvyn i bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter, t ex som läxa, repetition eller utmaning. Antingen ger du samma uppgifter till alla i klassen, eller individanpassat så att varje elev får träna på just det som hen behöver. Alla övningar i bingel är självrättande och adaptiva i tre svårighetsgrader. Bingel innehåller även material för gemensam kapitelgenomgång, stödjande filmer och mycket mer.

Reserve Online e Poupe Dinheiro. Koll på matematik 1-3. Nyhet. Koll på matematik lyfter fram matematiska begrepp och stöder elevernas lärande genom ett formativt förhållningssätt. Aluguer de Carro ao Melhor Preço. Koll på matematik lyfter fram matematiska begrepp och stöder elevernas lärande genom ett formativt förhållningssätt. Koll på matematik lyfter fram matematiska begrepp och stöder elevernas lärande genom ett formativt förhållningssätt. Koll på matematik 1-3. Koll på matematik 1-3. Koll på matematik lyfter fram matematiska begrepp och stöder elevernas lärande genom ett formativt förhållningssätt. Nyhet.