Professionell handledning

Professionell handledning
Antal sidor:
78
Upplaga:
3
ISBN:
9789144102962
Utgivningsdatum:
2015-01-09
Kategori:

Handledning spelar en allt viktigare roll i mötet mellan teoretisk utbildning och praktisk yrkesutövning.

Den studerande ska genom praktik och handledning bli en självständig yrkeskollega. Hand ledaren har ett stort ansvar för att skapa goda betingelser för nyutbildades inträde i yrket. Att kunna handleda kan ses som en särskild kompetens hos personer med gedigen erfarenhet inom ett yrke. Professionell handledning lyfter fram handledningens olika moment och utvecklingsfaser, liksom olika aspekter av de yrkesmässiga och personliga relationer som utvecklas under en god handledning. Boken tydliggör också skillnaden mellan handledning och andra processer såsom coaching, konsultation, psykoterapi, undervisning och arbetsledning.

I denna tredje, utvidgade upplaga har aktuell litteratur och nya perspektiv inom handledningsforskning tillkommit. Professionell handledning vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare, men även till andra personer som deltar i handledning som en del av sin utbildning eller yrkesutövning. Även en erfaren handledare kan finna boken relevant då den samlar handledningens olika aspekter i en överskådlig framställning.

Skolutveckling genom handledning. Hos oss kan du öva för alla sorters körkort…. Professionell handledning Professionell handledning innebär och syftar till att höja och bibehålla de handleddas kompetens. Förbättrade relationer och kommunikation på skolan. Läs mer här: Hundträning Gestaltakademins terapeutprogram bygger på en relationell och humanistisk grund. Våra mentorcoacher har bred kompetens och lång erfarenhet av coachning. Stärk dig själv och få ovä rderliga verktyg Intervju med Bodil Björnberg, tidigare studerande vid Organisationsprogrammet och nu agil coach och förändringsledare.

Unghästtest är ett utmärkt mål för den unga hästen och är.

Välkommen till Familjelaboratoriet Family-Lab . Professionell handledning Professionell handledning innebär och syftar till att höja och bibehålla de handleddas kompetens. Vi erbjuder flera olika paket till humana.