Tjänstelogik för offentlig förvaltning : en bok för förnyelsebyråkrater

Tjänstelogik för offentlig förvaltning : en bok för förnyelsebyråkrater
Antal sidor:
245
Upplaga:
1
ISBN:
9789147116843
Förlag:
Utgivningsdatum:
2014-08-27

Hur kan den svenska offentliga sektorn bli ännu bättre, mer relevant och ändamålsenlig? I den här boken introduceras den nya tjänstelogiken som ett sätt att förstå, förklara och utveckla offentliga tjänster. Att skillnaden är stor mot den varulogik som i hög grad hittills har präglat förvaltningen är ett genomgående tema som utförligt förklaras och illustreras. I bokens sista del ges konkreta förslag på hur tjänstelogiken kan användas för att underlätta för medborgarna. Läs mer Sagt om boken: "Ifall politiker, chefer och andra tar till sig bokens budskap - om de inser att offentlig verksamhet följer en annan logik än den vid varuproduktion - då kommer de att sluta styra som i Fords bilfabriker för 100 år sedan. Kvaliteten, effektiviteten och tilliten till världens mest välutbildade förvaltning kommer att öka." - Lars Stigendal, föreläsare, författare och konsult med mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling, bl.a. från Verket för förvaltningsutveckling (Verva) Om författarna Författarna, Johan Quist (@drquist) och Martin Fransson (@drfransson), är verksamma vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstad universitet (ctf.kau.

se), ett internationellt ledande forskningscenter med fokus på värdeskapande genom tjänster. Sedan 1990-talet har de arbetat med den gemensamma agendan att utveckla den svenska statsförvaltningen. Vid sidan om forskningen är de flitigt anlitade som föreläsare och rådgivare i utredningar om offentlig förvaltning.

Johan Quist som tillsammans med kollegan Martin Fransson arbetar vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har skrivit boken Tjänstelogik för offentlig förvaltning – en bok för förnyelsebyråkrater. Johan Quist som tillsammans med kollegan Martin Fransson arbetar vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har skrivit boken Tjänstelogik för offentlig förvaltning – en bok för förnyelsebyråkrater. (Liber förlag, 2014). Tjänstelogik för offentlig förvaltning – en bok för förnyelsebyråkrater. Tjänstelogik för offentlig förvaltning – en bok för förnyelsebyråkrater.

(Liber förlag, 2014). Johan Quist som tillsammans med kollegan Martin Fransson arbetar vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har skrivit boken Tjänstelogik för offentlig förvaltning – en bok för förnyelsebyråkrater. Johan Quist som tillsammans med kollegan Martin Fransson arbetar vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har skrivit boken Tjänstelogik för offentlig förvaltning – en bok för förnyelsebyråkrater.