Får vi det bättre? SOU 2015:56. Om mått på livskvalitet : Betänkande från Utredningen om mått på livskvalitet

Får vi det bättre? SOU 2015:56. Om mått på livskvalitet : Betänkande från Utredningen om mått på livskvalitet
Antal sidor:
151
Upplaga:
1
ISBN:
9789138243084
Författare:
Utgivningsdatum:
2015-06-12

Uppdraget har varit att kartlägga och analysera befintliga mått på livskvalitet, samt att föreslå mått på utvecklingen av livskvaliteten i det svenska samhället. De föreslagna livskvalitetsmåtten ska komplettera BNP och andra traditionella välfärdsmått för att ge möjlighet till att på ett bredare sätt belysa samhällets utveckling utifrån bl.a. ekonomiska, sociala, miljömässiga och subjektiva perspektiv.

Stockholm den 6 april 2017 Regeringens proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Regeringens proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Regeringens proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017. Stockholm den 6 april 2017 Regeringens proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Regeringens proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Regeringens proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Regeringens proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.