Deltagande observation

Deltagande observation
Antal sidor:
320
Upplaga:
1
ISBN:
9789147075126
Förlag:
Författare:
Utgivningsdatum:
2005-08-01

Hur deltagande ska man vara i en deltagande observation? Vilka olika roller finns? Hur förhåller man sig till etiska frågor? Vad ska fältanteckningar innehålla? Hur presenterar man sina resultat? Denna bok är en grundlig introduktion till deltagande observation som samhällsvetenskaplig metod.

Läs mer Författaren tar också upp frågor som hur man kan arbeta upp tillit, relationen mellan forskaren och deltagare, problematiken kring konfidentialitet samt två avsnitt om vilka konsekvenser globaliseringen och det snabbare tempot i arbetslivet kan få. Sista delen av boken handlar om analys och kvalitetssäkring. Om författarna Katrine Fangen är verksam vid Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vid Universitetet i Oslo.

Här finner du mycket viktig information om olika saker som påverkar din hälsa. Fyll i formuläret nedan för att ta del av SBU:s nyhetsbrev. Vetenskaplig metod är de metoder för systematisering, kartläggning och inhämtande av kunskap som används inom vetenskapen. Vetenskapliga metoder behandlas inom det akademiska ämnet forskningsmetodik 5 Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapliga metoder behandlas inom det akademiska ämnet forskningsmetodik 5 Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Kustjägarkompaniets grundinställning är att alla som tjänstgör på förbandet skall klara nedanstående krav trots att kravspecifikationen är … Q1. Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, cbti. se. Obs.