Att genomskåda världen - metod och retorik hos Alvin Toffler och Manuel Cas

Att genomskåda världen - metod och retorik hos Alvin Toffler och Manuel Cas
Antal sidor:
105
Upplaga:
1
ISBN:
9789189449466
Författare:
Utgivningsdatum:
2002-09-01

Är det sant att vi lever i en brytningstid? Ja, skulle många säga, världen har blivit alltmer komplex och förvirrande. Förändringar tycks ske överallt och i allt snabbare takt. Två inflytelserika författare med detta budskap är Alvin Toffler och Manuel Castells.

Båda är berömda och ofta citerade för sina samhällsanalyser.

Föreställningar om globalisering, informationsteknik och nätverkssamhälle har lett till att många beskriver vår tids samhälle som helt nytt och annorlunda. Men vad vet vi om vår egen tid? Historien ger många exempel på författare som sagt sig kunna förklara samhället, men långt ifrån alla har lyckats. "Avslöjande" eller "genomträngande" samhällsanalyser har visat sig vara retoriska luftslott. Imponerande i sin uppbyggnad, men inte hållbara. Trots detta finns en god marknad för brett upplagda samhällsstudier. Efterfrågan hos läsarna är stor, inte minst hos beslutsfattare. Det finns därför ett behov av att presentera en kritisk granskning av dessa författares förklaringsmodeller.

Hur tillförlitliga är modellerna? Är det en form av kunskap som vi tryggt kan lägga till grund för politiska projekt? En granskning som ställer frågor av denna karaktär fyller en viktig funktion i samhällsdebatten. Beslutsfattare har ett särskilt ansvar att alltid förlita sig på gedigen kunskap. Kan det därför visas att denna typ av samhällsskildringar är osäkra, kan det också sägas att beslutsfattare gör klokast i att inte bry sig om dem; att bedriva politik med dem som grund är för riskfyllt. I denna bok granskar statsvetaren Stefan Olsson hållbarheten hos Tofflers och Castells samhällsanalyser. Frågor som ställs är: Är vårt samhälle ett nytt samhälle? Genomgår det gamla samhället en kris? Sker förändringar snabbare idag än igår? Måste vi anpassa oss till utvecklingen? Kan världen begripliggöras?

Films HD et series tv mise à jour tous les jours How do I register. Den svenska högerns anpassning till demokratin,. Plusbok. Eriksson, J. Full text of 'Library Of Congress Catalog 1955 1959 Volume 20 Stell Toy' See other formats.

Den svenska högerns anpassning till demokratin,. Utmärkt enklare surfdator. 11. Med kriget i Ukraina har Ryssland lanserat en omfattande kampanj i informationssfären där syftet är att vinna militära framgångar utan att behöva ta till våld.