Struktur, kultur, ledarskap - Förutsättningar för framgångsrika skolor

Struktur, kultur, ledarskap - Förutsättningar för framgångsrika skolor
Antal sidor:
224
Upplaga:
2
ISBN:
9789144102887
Utgivningsdatum:
2015-02-03

Mycket uppmärksamhet ägnas skolor som är föredömliga och har starka resultat, liksom skolor som inte alls lyckas i sin verksamhet och är i kris. Den här boken bygger i stället på ett projekt som undersökt utvecklingsmöjligheterna för 24 skolor som ligger nära medelresultaten i Sverige.

Rektors ledarskap står i fokus för presentationen och diskuteras i relation till en mängd olika teman, såsom skolans struktur och kultur, skolans ethos, rektors pedagogiska ledarskap, skolans förbättringskapacitet, lärares syn på rektor, kommunikation mellan rektor och lärare, rektors betydelse för mobbning och elevinflytande samt synen på kvalitetsarbete. Boken innehåller dessutom resultat som visar hur skolledningen på kommunnivå agerar. Struktur, kultur, ledarskap är lämplig som kurslitteratur på skolledar- och skolchefsutbildningar samt inom lärarutbildningen, men passar även utmärkt som fortbildningslitteratur för verksamma skolledare och lärare. Denna andra upplaga av boken har uppdaterats utifrån aktuell forskning och förhåller sig till den nya skollagen samt den nya läroplanen för grundskolan. Och för den läsare som vill fördjupa sig ytterligare i ämnet struktur, kultur, ledarskap finns numera även en andra bok på temat av samma redaktörer: Framgångsrika skolor - mer om struktur, kultur, ledarskap.

Men läser sen att ni är för enbart det kristna-judiska religionerna. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. Innehållsförteckning. Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Projekttitel (sv) , SEI : Forskningsbidrag enligt regleringsbrev 2014 basfinansiering och samfina. Innehållsförteckning. Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Innehållsförteckning.