Matematiska utmaningar - En kurs i problemlösning

Matematiska utmaningar - En kurs i problemlösning
Antal sidor:
404
Upplaga:
1
ISBN:
9789144107745
Författare:
Utgivningsdatum:
2015-02-09
Kategori:

Träning i matematisk problemlösning ger kunskap om tänkbara lösningsstrategier, systematiskt utnyttjande av ett analytisk tänkande, korrekt argumentation och motivering av varje steg i en slutledning. Dessa färdigheter har man nytta av inte bara i matematiska sammanhang utan i en mängd olika situationer i livet. Matematiska utmaningar - en kurs i problemlösning ges vid Stockholms universitet och denna bok följer kursens upplägg. Boken är indelad i fjorton mer eller mindre självständiga kapitel. Tanken är att man ska kunna läsa ett kapitel utan att man för den delen behöver ha läst de tidigare. Bokens innehåll kan indelas i fyra grupper: talteori, algebra, kombinatorik samt geometri. Varje kapitel avslutas med ett antal uppgifter i varierande svårighetsgrad för självständig lösning. De flesta uppgifter kommer från diverse nationella och internationella matematiktävlingar runt om i världen. Mer om själva kursens upplägg kan man finna på http://utmanande.math.su.se. Boken vänder sig främst till elever på gymnasienivå, studenter vid universitet och högskola inom naturvetenskaper, ingenjörsprogram, teknik, nationalekonomi och företagsekonomi samt till lärare som vill komplettera sin lärarutbildning i matematik. Boken kan även rekommenderas till allmänt matematiskt intresserade som vill utveckla sin problemlösningsförmåga.

Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Kommentar. 25 april 2018 Regnjacka – bra att ha även i yrkeslivet Att ha rätt kompetens för sitt yrke är en. Kommentar. Resultatet blev 6 719 000 SEK, vilket. Läs civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet och bli specialist på att skydda datorer från intrång och att bekämpa internetbrott. Nyckelkompetens är den. [Läs vidare. Under perioden januari till mars 2018 omsatte Infotiv 58 990 126 SEK, en ökning med 20,5 procent.