Livets mening

Livets mening
Antal sidor:
224
Upplaga:
1
ISBN:
9789144068145
Utgivningsdatum:
2012-12-28
Kategori:

I denna bok tar tre filosofer ett helhetsgrepp på frågan - eller snarare frågorna - om livets mening: * Har livet mening? * Vad kan tänkas göra ett liv meningsfullt? * Är vissa svar på livsmeningsfrågorna rimligare än andra? * Hur förhåller sig livets mening till en naturvetenskaplig respektive en religiös världsbild? * Hur förhåller sig tron på att livet har en mening till upplevelsen att det egna livet är meningsfullt? * Är det alls rimligt att grunna över livets mening? Boken är främst avsedd för universitets- och högskoleutbildningar men utgör också ett bidrag till den pågående filosofiska diskussionen om livets mening. Författarna vänder sig inte bara till filosofer utan även till studenter, forskare och lärare i närliggande ämnen och till andra som önskar bilda sig en nyanserad uppfattning om livets mening.

~ Tage Danielsson Om jag tänkte som fan, kanske tänkte hela dan på mitt liv och fann en slags mening som var sann, ja, då får jag inte glömma en förbannat viktig grej, att då gäller Livet en fråga om kärlek. Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska 'a Sense of Coherence', SOC) är ett begrepp från salutogenes teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky. Velkommen til Pablo Russells hjemmeside. Dette materiale har fokus på livshjælp defineret som behandling, pleje og omsorg til uhelbredeligt syge og døende mennesker. 6, under tisdagar – söndagar, klockan 11 – 17. Også vi … Lidande. Livets Ord är en svensk evangelisk-karismatisk frikyrkoförsamling baserad i Uppsala, grundad 1983 av Ulf Ekman och hans fru Birgitta Ekman. Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska 'a Sense of Coherence', SOC) är ett begrepp från salutogenes teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky. En stjerne skal våke over de mørkeste veie.