Prov och arbetsuppgifter : en handbok

Prov och arbetsuppgifter : en handbok
Antal sidor:
195
Upplaga:
1
ISBN:
9789147105571
Förlag:
Utgivningsdatum:
2012-08-20

Prov och arbetsuppgifter - en handbok handlar om de bedömningsinstrument som lärare har till sitt förfogande: examinationsuppgifter och rättning/bedömning av prestationer/resultat. Läs mer Författarna menar att brister i bedömningsinstrument sätter övriga delar i betygssättningsprocessen ur spel och leder till att betygen inte blir rättssäkra och likvärdiga. Felkonstruerade bedömningsinstrument styr dessutom elevernas arbete i fel riktning och de bidrar inte till kunskapsutveckling. Boken har tre syften. För det första presenterar författarna en terminologi som bidrar till att lärarna i samverkan utvecklar mer jämförbara bedömningar. För det andra exemplifierar författarna olika sätt att utforma bedömningsinstrument som kan ge underlag för rättssäkra och rimligt likvärdiga betyg relaterade till kunskapskrav.

För det tredje ger författarna exempel från den internationella bedömningsforskningen som ansluter väl till de svenska kurs- och ämnesplanernas kunskapskrav. Om författarna Per Måhl är sakkunnig på betygssättning och bedömning. Han har arbetat som lärare i svenska, religionskunskap och filosofi och har skrivit ett flertal böcker och artiklar om betygssättning och bedömning. Bo Sundblad är universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet och har arbetat med kvalitativ bedömning sedan 1979 och med prov och betyg sedan 1985.

Anders Gustavsson är professor i pedagogik och vicerektor för Stockholms universitet.

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på människa och miljö. Målet med utbildningen.

För dig som söker arbete efter din utbildning i kriminologi, funderar över att inleda studier eller i allmänhet vill veta vad en kriminolog arbetar med. Thomas Lundqvist är författare, uppskattad föreläsare och chefscoach. Just nu är han aktuell med nya boken 'Lätt att leda' och har tidigare varit nominerad till Årets HR-bok 2013 med titeln 'Bli en bättre ledare och chef – en praktisk handbok … Sortera listan på: Populärast Datum Titel 1996 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen – Meddelandeblad 2014-06-09 10:00 Meddelandebladet innehåller information om 1996 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen. Thomas Lundqvist är författare, uppskattad föreläsare och chefscoach. Thomas Lundqvist är författare, uppskattad föreläsare och chefscoach. Målet med utbildningen. Målet med utbildningen. För dig som söker arbete efter din utbildning i kriminologi, funderar över att inleda studier eller i allmänhet vill veta vad en kriminolog arbetar med.