Svenska kartor: Fårö med Gotska Sandön

Svenska kartor: Fårö med Gotska Sandön
ISBN:
9789175911021
Förlag:
Författare:
Utgivningsdatum:
2016-07-14
Kategori:

Svenska kartor, baserade på Lantmäteriets topografiska karta med geografi, höjdkurvor, naturförhållanden, landmärken, bebyggelse, vägar och järnvägar, infrastruktur, ort- och platsnamn och tillverkade anläggningar. Fårö med Gotska Sandön Skala 1:50000

Ny internationell kanalplan. Gotland (gutniska Gutland, äldre danska Gulland) är en svensk ö i Östersjön, cirka 100 km från det svenska fastlandet. [2] Runt 1228 bildade tiggarmunkar ur Dominikanorden det dåtida Sveriges första kloster i Visby. [2] Runt 1228 bildade tiggarmunkar ur Dominikanorden det dåtida Sveriges första kloster i Visby. Gotland är också, tillsammans med de omkringliggande öarna Fårö, Karlsöarna, Gotska Sandön, Östergarnsholm samt flera mindre öar, ett svenskt landskap och en kommun. Från och med den1 januari 2017 gäller också en ny internationell kanalplan, beslutad av ITU (Internationella Teleunionen). Gotland är också, tillsammans med de omkringliggande öarna Fårö, Karlsöarna, Gotska Sandön, Östergarnsholm samt flera mindre öar, ett svenskt landskap och en kommun. Från och med den1 januari 2017 gäller också en ny internationell kanalplan, beslutad av ITU (Internationella Teleunionen).