Arbetsterapi för barn och ungdom

Arbetsterapi för barn och ungdom
Antal sidor:
340
Upplaga:
1
ISBN:
9789144092485
Utgivningsdatum:
2016-01-11
Kategori:

I Arbetsterapi för barn och ungdom har 28 ledande experter inom arbetsterapi bidragit med gedigen kunskap och klinisk erfarenhet av barn och ungdom med funktionsnedsättningar. I boken finns ett tydligt fokus på aktiviteter i barnens vardag men även i förhållande till hälsa, samhälle och transition från barn till vuxenlivet. Arbetsterapi för barn och ungdom tar även upp aktiviteter kring lek, skola och fritid samt hur barn lär sig nya aktiviteter, och hur de kan träna och kompensera för nedsatt funktion. Kommunikation, kognitivt stöd och förmågan att använda sina händer behandlas också. Boken representerar forskningsläget för svensk arbetsterapi inom området barn och ungdom. Den visar att det finns en bredd i den pågående forskningen men också att det behövs mer kunskap. Arbetsterapi för barn och ungdom riktar sig till arbetsterapeuter inom grundutbildning och fortbildning samt till verksamma arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper som möter funktionsnedsatta barn och ungdomar.

, Jenholt Nolbris, M. Arena Rehab. (2018) Impact of a parent’s neurodegenerative disease and care on the daily life of children. , Linnsand, P. För sjukvårdsrådgivning dygnet runt, ring 1177 eller besök webbplatsen 1177. Calle Flygare Teaterskola har utbildat skådespelare i över 75 år. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. På våra barnspecialistmottagningar träffar vi barn och ungdomar som är i behov av specialistvård, uppföljning, fortsatt utredning eller har en kronisk sjukdom. Högkostnadsskydd gäller.