Pedagogik som vetenskap

Pedagogik som vetenskap
Antal sidor:
221
Upplaga:
1
ISBN:
9789144285016
Författare:
Utgivningsdatum:
1988-01-01
Kategori:

En vetenskaplig disciplins identitet är sammanvävd med dess historia. En samhällsvetenskaplig disciplins forskningsobjekt är emellertid i hög grad den samtida omvärlden och de frågor som står högt på dagordningen i samhällsdebatten.

Men inom samhällsvetenskap sysslar man även med centrala och grundläggande frågor.

Förhållningssättet till de grundläggande frågorna har dock stor betydelse för hur forskarna kommer att agera i de dagsaktuella frågorna. Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Välkomstbrev. Vad som kan klassas som vetenskapliga experiment och observationer har emellertid gjorts så länge som mänsklig civilisation har funnits. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. se. De program som använder Lärplattformen finner du via ingången Utbildningsprogram. 'Jag är misstänkt för ett mord' – möt Expo-grundaren som blev regeringens expert på rasism Publicerad 8 februari 2014 kl 19. Vi vill visa på att det finns positiva alternativ för framtiden på många olika områden. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central. Pedagogik kommer från det grekiska ordet paidagôgikê som kommer av adjektivet paidagôgikós, hörande till fostran/uppfostran eller undervisningens vetande och … Födelsen av modern vetenskap räknas till 1500- och 1600-talen i Europa. Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen.