Vivat lingua latina Facit

Vivat lingua latina Facit
Antal sidor:
64
Upplaga:
1
ISBN:
9789121178126
Förlag:
Författare:
Utgivningsdatum:
1998-06-01

Kurs A-C Vivat lingua Latina! är en grundbok i latin med allmän språkkunskap för gymnasieskolan, vuxenutbildning och självstudier. Läs mer Efter genomgång av boken förstår de studerande innebörden i välkända latinska citat och sentenser, de behärskar ett latinskt basordförråd och det väsentliga i latinets formlära och kan översätta enklare latinska texter.

De kan också identifiera frekventa latinska och grekiska morfem i internationella lånord.

Grundboken är indelad i tio avdelningar.

I var och en av dessa presenteras grammatiskt och syntaktiskt stoff i anslutning till enkla latinska texter.

Kommentarer och ordlistor är mycket utförliga. Lärogången är uppbyggd i etapper på ett logiskt sätt: för substantivens del först ändelsesystem A, sedan ändelsesystem B och för verben först presensstammens olika former, sedan perfektstammen, slutligen perfektparticipstammen osv. Grundboken har ett stort antal övningsuppgifter och också svenska meningar att översätta till latin. Ett separat facit finns till uppgifterna och de latinska texterna i grundboken.

Vivat litteratura Latina! Vivat litteratura Latina! är en fortsättning på Vivat lingua Latina! Sammantagna utgör de en lämplig bas för undervisning i latin i både skola och vuxenutbildning. Böckerna lämpar sig i hög grad för studier på egen hand för dem som har allmänspråkliga och kulturhistoriska intressen. Facit ingår i fortsättningsboken Vivat litteratura Latina!

I. DE DISCIPLINA ET ARTE. Tatuaż w postaci napisu jest dość popularnym wzorem - nie tylko dla dziewczyn. DE DISCIPLINA ET ARTE. Beati pauperes spiritu: Fericiți cei săraci cu duhul. Beati possidentes A. m. ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia – olemisest olla võimise järeldamine kehtib, olla võimisest olemise järeldamine ei kehti Latinsko Dobesedni prevod Opombe; barba non facit philosophum »brada ne naredi filozofa« beatae memoriae »blagoslovljenega spomina« beati pauperes spiritu Latinska citat, fraser, sentenser och utryck på CatWeb Łacina uchodziła za język elity intelektualnej. [1] De disciplina et arte. DE DISCIPLINA ET ARTE. Œuvres complÈtes.