Första [FASD]hjälpen - Arbetsbok

Första [FASD]hjälpen - Arbetsbok
Antal sidor:
50
ISBN:
9789197406239
Förlag:
Författare:
Utgivningsdatum:
2012-04-24
Kategori:

Första [FASD]hjälpen är ett utbildningsmaterial som är avsett att användas i studiecirklar. Materialet vänder sig till föräldrar - framförallt adoptiv- och familjehem - vars barn har alkoholrelaterade fosterskador men kan med fördel också användas av personal inom skola och socialtjänst som möter dessa barn. Materialet består av två delar, en faktadel och en arbetsbok.

2017-01-08 · Obs. Tryck Ctrl+F för att söka bland frågor och svar. Om du vill växla mellan att visa resultatet och de. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på Ctrl+V. 2016-03-24 · Markera ett exempel i hjälpen. Vi har delat in frågorna med följande rubriker Tid & Datum och Kalkylering. Tryck på Ctrl+C.

XL = Excel. : Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk.