Kalifatets Återkomst

Kalifatets Återkomst
ISBN:
9789198292411
Förlag:
Författare:
Utgivningsdatum:
2016-02-02
Kategori:

Boken behandlar den islamiska statens (IS) religiösa och ideologiska rötter, dess snabba uppgång och den debatt och självkritik IS framgångar fött i det arabiska och muslimska Mellanöstern. Vidare knyts denna diskussion ihop med Sveriges och Europas ofta ambivalenta och motstridiga förhållningssätt till den islamism som ligger till grund för IS.

Inte minst de för våra demokratier så viktiga frågorna om yttrandefrihet, radikalisering och terrorism berörs

'' --Jean-François Revel, 1984 läsdagbok. Läser drygt 100 böcker om året. 'A civilization that feels guilty for everything it is and does, will lack the energy and conviction to defend itself. Har märkt att det finns ett behov av att skriva av sig i bloggen i olika ämnen men man har svårt att hitta inlägg som stämmer med de kommentarer man vill leverera. 'A civilization that feels guilty for everything it is and does, will lack the energy and conviction to defend itself. 'A civilization that feels guilty for everything it is and does, will lack the energy and conviction to defend itself. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Läser drygt 100 böcker om året. Har märkt att det finns ett behov av att skriva av sig i bloggen i olika ämnen men man har svårt att hitta inlägg som stämmer med de kommentarer man vill leverera.