Att lyssna till lärkan

Att lyssna till lärkan
Antal sidor:
48
ISBN:
9789172472969
Författare:
Utgivningsdatum:
2012-06-08
Kategori:

Eske K. Mathiesen är som poet en outsider, som med åren har utvecklats till en av de finaste och mest originella på den danska parnassen. En lustfylld upptäckarglädje finns i allt han skriver, vare sig det utspelar sig på marsklandet i hans barndoms Sønderjylland eller bland insekter och sniglar i en köksträdgård. Detta första svenska urval är hämtat ur de sexton diktsamlingar Mathiesen utgivit efter millennieskiftet. I fjäderlätta dikter visar han hur vi kan upprätta kontakt och känna samhörighet med vår omgivning. Med fantasins hjälp öppnas våra ögon och alla sinnen för tillvarons rikedom och oberäknelighet.

Mathiesen är också folklivsforskare, och hans svenska kollega Bengt af Klintberg har försett Jonas Ellerströms översättningar med ett informativt förord.

Du kan snabbnavigera till förskolor som har samma/närliggande första bokstav genom att klicka på bokstäverna nedan. Nu kan du jämföra förskolor i Sundbyberg under Hitta och jämför service. Du kan snabbnavigera till förskolor som har samma/närliggande första bokstav genom att klicka på bokstäverna nedan. Inspelningarna av ”Trunk” påbörjades under våren -13 och under en kort tid fanns en tanke på en singel alternativt EP till sommaren, … SÅNGTEXTER Här kommer sångtexter till våra sånger som du kan öva på hemma om du vill tillsammans med den inspelade musiken. Galleri » VACKRA VERSER. Ur Författarnyhetsbrevet. Förskolorna och skolorna i Tomelilla kommun står för en helhetssyn och vill ge alla barn och ungdomar goda uppväxtvillkor och lika möjligheter till utveckling, inlärning och utbildning. Du kan snabbnavigera till förskolor som har samma/närliggande första bokstav genom att klicka på bokstäverna nedan. Vinden smeker ömt Din kind.