Se godhet - fröjda dig

Se godhet - fröjda dig
Antal sidor:
264
Upplaga:
1
ISBN:
9789198108705
Förlag:
Författare:
Utgivningsdatum:
2013-05-10

Fyra barn, med en fader de inte lärde känna. De tolkar var och en hans personlighet från sitt eget perspektiv.

Det finns en ballad om honom, det finns minnesfragment hos en dotter. En kvinna berättar på dödsbädden om sitt förhållande med honom. Barnen växer upp under olika betingelser. Deras livsöden, som skildras i romanen, liknar inte varandras. En gång möts de: julaftonen 1381.

Romanen är en krönika över en medeltida ätt, som har funnits i verkligheten. En rik köpman i Västerås har en hemlig dröm. När han upptäcker att han kan uppnå den, förändrar han riktningen på huvudpersonernas liv. Han har ett sigillskrin och en kassakista, som kommer att ha betydelse för människornas öden. Också han fanns på 1300-talet. Det här är första delen i en trilogi och handlingen utspelar sig 1370-1402 och en ny generation hinner växa upp. En dotter tvingas till äktenskap, en son tvingas följa i sin fars fotspår. De följande delarna kommer att fortsätta kronologiskt och avslutas på 1500-talet. Texten vill fånga medeltiden genom att använda ett enkelt språk. Den innehåller många dramatiska händelser. Religionen har ett starkt inflytande. Författaren har ägnat åratal av forskning för att få kunskap om medeltiden och en rad människor som levde då. Research om Hjorthornsätten ligger till grund för berättelsen. På så sätt är det en dokumentär. Författaren har också skrivit dramatik och artiklar.

Listan omfattar, utöver sanktionerade psalmer presenterade i olika psalmböcker, även andra andliga sånger, avsedda för allsång i gudstjänstsammanhang. Listan omfattar, utöver sanktionerade psalmer presenterade i olika psalmböcker, även andra andliga sånger, avsedda för allsång i gudstjänstsammanhang. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

Listan omfattar, utöver sanktionerade psalmer presenterade i olika psalmböcker, även andra andliga sånger, avsedda för allsång i gudstjänstsammanhang. Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Listan omfattar, utöver sanktionerade psalmer presenterade i olika psalmböcker, även andra andliga sånger, avsedda för allsång i gudstjänstsammanhang. Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Listan omfattar, utöver sanktionerade psalmer presenterade i olika psalmböcker, även andra andliga sånger, avsedda för allsång i gudstjänstsammanhang. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.