Boken om Teknik 1-3 Arbetsbok

Boken om Teknik 1-3 Arbetsbok
Antal sidor:
36
Upplaga:
1
ISBN:
9789147124534
Förlag:
Författare:
Utgivningsdatum:
2017-08-17
Kategori:

Boken om teknik 1-3 är skriven med vardagsnära texter och Att göra-uppgifter på det sätt som är ett signum för Hans Persson. En grundbok i teknik som är ett givet inslag i klassrummet på lågstadiet i framtiden. Skriven helt i linje med kunskapskraven i teknik, Lgr11. I Boken om teknik 1-3 hittar du inspirerande texter, bilder och praktiska övningar som garanterat utvecklar alla de fem förmågorna i kursplanen för teknikämnet. Det finns övningar där man får träna på att konstruera, där man får vara kreativ och fiffig. Att göra på riktigt.

Läs mer Pedagogiska tankar Boken om teknik 1-3 är elevernas första grundbok i teknik. Språket är lättläst utan att göra avkall på de vetenskapliga begreppen. Det är en stor utmaning att omsätta texterna i teknikämnet i Lgr11 och kursplanerna i genuin undervisning. Det finns inte några kunskapskrav för årskurs 3, utan meningen är att undervisningen ska sträva mot kunskapskraven för årskurs 6. Med Boken om teknik 1-3 får du hjälp att bryta ned och avgöra vilka delar som är lämpliga att arbeta med på lågstadiet. Med ett enkelt och elevnära språk och exempel hämtade ur vardagen visar Hans Persson på hur mycket teknik vi har omkring oss och förklarar de viktigaste begreppen i teknikens värld. Det där som kan uppfattas som svårt blir plötsligt lätt och en självklar del i elevernas kunskapsförråd. Teori varvas med konkreta övningar där eleverna får göra på riktigt för att konkretisera en teknisk lösning.

I Boken om teknik 1-3 får eleverna lära sig och själva använda arbetsgången i teknikens arbetssätt. Komponenter Grundboken tar hänsyn till begränsningar i läskunnigheten i åk 1, sedan växer bokens textmängd och svårighetsgrad till en lagom stor utmaning för åk 3. Arbetsboken till Boken om teknik är en lekfull och matnyttig arbetsbok med uppgifter som befäster elevens kunskaper och ger eleverna möjlighet att utveckla de olika förmågorna i teknik. Lärarboken till Boken om teknik innehåller kommentarer till varje kapitel med förslag på aktiviteter som förstärker innehållet i grundbokens texter. Du får också hjälp med hur du kan planera undervisningen så att den blir bedömningsbar och ger eleverna möjlighet att utveckla förmågorna i teknik. Upplägg Boken om teknik 1-3 är baserad på Lgr11 och utgår helt och hållet från förmågorna samt det centrala innehållet. Boken innehåller begrepp och fakta för att förstå hur teknik är en del av vår vardag.

Som en röd tråd genom boken förklaras hur teknik har löst människans olika behov och hur teknikens arbetssätt går till.

Här finns också övningar, "Att göra", där eleverna får möjlighet att praktiskt visa tekniska lösningar och tillämpa teknikens arbetssätt. Innehåll Boken om teknik 1-3 består av 6 kapitel: - Vad är teknik? - Varför teknik? - Tekniska lösningar - Transporter - Olika delar som samverkar - Alla tiders teknik Om författarna Författaren, Hans Persson, är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre elever.

Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands. 2014 belönades han av SLFF med motiveringen "Hans Persson har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare. Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik.

Hans Persson är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014." Hans Persson har skrivit böckerna Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Fysik och Kemi, Boken om Biologi, Boken om NO 1-3, Boken om Teknik, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik och Försök med NO 1-3.

Och frigör tid för läraren. Här hittar du inspirerande texter, bilder och. Digitala läromedel hjälper alla att lyckas med sina studier. Och frigör tid för läraren. Digitala läromedel hjälper alla att lyckas med sina studier. Skriven helt i linje med kunskapskrav och centralt innehåll för teknik årskurs 1-3 Lgr 11. Och frigör tid för läraren. Boken om Teknik 1-3. Boken om Teknik 1-3. Och frigör tid för läraren. Boken om Teknik 1-3.