Begrepp i bygg- och fastighetssektorn

Begrepp i bygg- och fastighetssektorn
Antal sidor:
121
ISBN:
9789173333603
Utgivningsdatum:
2009-09-09

Byggkostnader och boendekostnader är välkända exempel på ord som ofta "blandas ihop". I " Begrepp i bygg- och fastighetssektorn" definieras och förklaras dessa och andra vanligt förekommande begrepp i bygg- och fastighetsutvecklingsprocessen. Tanken med boken är att bidra till en enklare och tydligare kommunikation i byggprocessen. Alla ord redovisas i alfabetisk ordning med förklaringar och kommentarer. Ordboken riktar sig till verksamma inom bygg- och fastighetssektorn.

070728. Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata Information about documents – … Med utbildning från Vesterlins. Begrepp. Helena Evertsson 2. Sammanfattning. Helena Evertsson 2. Sammanfattning. i bygg- och fastighetssektorn.