Retrologier : musik, nätverk och tidrum

Retrologier : musik, nätverk och tidrum
Antal sidor:
189
Upplaga:
1
ISBN:
9789187483103
Utgivningsdatum:
2014-10-27

Vi lever i en tid då stora delar av populärkulturen, från film till mode och musik, använder sig av och anspelar på fragment från svunna tider. Här formas mängder av föreställningar och tolkningar av hur det var ett slags historia på sätt och vis, men en historia som förvaltas i rörelser, klanger och bilder tillsammans med många berättelser.

Den här boken handlar om hur sådana historier, vad som här kallas retrologier, fogas samman av människor som på olika sätt är engagerade i den musik som gjordes under det sena 1960- och tidiga 1970-talet.

I sju kapitel får vi här följa nätverk av aktörer i deras formande av berättelser, kroppsligheter, klanger och bilder. På vägen lär vi oss om hur tid och rum kan kopplas samman och åtskiljas, hur exotisering kan fungera och hur distinktioner går till. Sverker Hyltén-Cavallius är docent och lektor i etnologi vid Stockholms Universitet.

I den första berättelsen återvänder författaren till barndomshemmet. Består av två i tiden sammanfallande berättelser. EFTERLÄMNAD EGENDOM. I den första berättelsen återvänder författaren till barndomshemmet.

I den första berättelsen återvänder författaren till barndomshemmet. Gå med i Symposions BOKKLUBB. Tom Sandqvist. Gå med i Symposions BOKKLUBB. Består av två i tiden sammanfallande berättelser. Gå med i Symposions BOKKLUBB. Består av två i tiden sammanfallande berättelser.