Svenskan 9 Lärarpaket - Digitalt + Tryckt

Svenskan 9 Lärarpaket - Digitalt + Tryckt
Antal sidor:
99
Upplaga:
2
ISBN:
9789144106632
Utgivningsdatum:
2016-10-27
Kategori:

Svenskan är ett basläromedel i svenska för årskurserna 6-9, med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Med Svenskans gedigna innehåll följer den både kursplanen i svenska och den i svenska som andraspråk. SVENSKAN OCH LGR 11 Arbetssätt och innehåll i Svenskan överensstämmer med de nya kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk, och alla uppgifter och övningar är kopplade till de gällande kunskapskraven. Lärarpaket I lärarpaketet ingår digitala resurser, elevens digitala läromedel samt en tryckt lärarhandledning. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid. Den tryckta Lärarhandledningen är din bok för inspiration och hjälp. Den innehåller bland annat: lektionsplaneringar översikter över arbetsgången i kapitlen litteraturförslag värderingsövningar. Lärarpaketes digitla resurs innehåller: förberedda genomgångar bedömningsstöd i form av avprickningslistor, matriser och exempeltexter att tolka och analysera kopieringsunderlag. Lärarpaketets digitala resurs når du med hjälp av de tre koder som finns på omslagets främre insida. Här finns hela boken digitalt och alla kopieringsunderlag som nedladdningsbara filer.

Reservas Online. Grande Variedade. Reserve no 9 Hotel, Paris. Alugue o Carro Ideal Para Si. Reserve o seu Hotel em Hong Kong. Grandes preços, sem custos reserva Melhor Preço de Booking. com.