Läkemedelsbehandling av äldre

Läkemedelsbehandling av äldre
Antal sidor:
163
Upplaga:
1
ISBN:
9789187345050
Författare:
Utgivningsdatum:
2014-04-08

Det finns ett akut behov av samlad kunskap om den geriatriska patienten då var tredje inläggning på sjukhus är relaterat till biverkningar av läkemedel. Det är människor som har fått sätta livet till på grund av ofullständig kontroll vid läkemedelsbehandling, där en korrekt förskrivning av läkemedel samt läkemedelsgenomgångar och uppföljning av ordinationer hade kunnat rädda deras liv. Boken ger en helhetsbild av den komplexa omvårdnaden vid läkemedelsbehandling av äldre. Den ska fungera som ett stöd i det dagliga arbetet med bedömningar av symtom och interaktioner, misstänkta biverkningar och läkemedelskontroll.

Kan man göra hur. Seniormedicin. Andelen av våra patienter som uppnår hög ålder ökar således. En mycket uppskattad föreläsning av Sibylle Mayer, överläkare, Minneskliniken SUS. Vi erbjuder stöd och råd om läkemedelsbehandling för äldre.

Njurtransplantationer utförs på SUS i Malmö. Att ett för högt intag av alkohol har många negativa sidor och är direkt. Varför får man aldrig samma läkare. Okloka listan är en förteckning över läkemedel som är olämpliga för äldre patienter. Varje månad skickar vi ut en kort rapport av de aktuella resultaten. Inledning.