Tro och verklighet

Tro och verklighet
Antal sidor:
124
ISBN:
9789175803395
Författare:
Utgivningsdatum:
2007-01-01
Kategori:

Vilken verklighet är det som den kristna tron hänvisar till och har sin förankring i? Naturligtvis finns det mer än ett svar på denna fundamentala fråga. Det som förenar de tre studierna i Tro och verklighet, som var för sig är fristående, är att de behandlar frågan om tro och verklighet, och att de återger några grundläggande teologiska diskussionsämnen under 1900-talet. Det som då hände kan vi nu se tillbaka på med ett perspektiv, som gör det lättare att överblicka och finna de bärande linjerna. Trots att de teologer, som här kommit till tals, i regel är välkända sedan länge, har resultatet av undersökningen ofta blivit överraskande. Bengt Hägglund är professor emeritus i systematisk teologi i Lund.

Han har skrivit en lång rad också internationellt uppmärksammade böcker.

Ge en riktigt viktig gåva. Var med och ge människor möjlighet att själva kunna skapa ett tryggt liv. Jag har en gång förr varit i.

Här hittar du information och hjälp om hur man kostnadsfritt går ur Svenska kyrkan Gud är större än vi kan förstå, vårt språk räcker inte till för att fånga in hans verklighet. 1. Här är Klimatriksdagens preliminära program. Du kan kontakta mig nu och boka tid för Ditt personliga genombrott… eller så kan Du läsa vidare för att få ökad förståelse och känsla för hur jag kan. Gud har skapat hela universum, allt från planeter och galaxer.