Par i beteendeterapi : Förhållningssätt och metoder

Par i beteendeterapi : Förhållningssätt och metoder
Antal sidor:
154
ISBN:
9789177410546
Utgivningsdatum:
2017-08-31
Kategori:

Att arbeta med par ställer psykoterapeuten inför helt nya utmaningar.

Den här boken ger teoretisk kunskap och praktiska instruktioner för att behandla par med relationssvårigheter. Metoden som presenteras utgår från den så kallade tredje vågens beteendeterapi och betonar vikten av acceptans. Boken visar hur bedömningen går till och hur behandlingen genomförs. Den ger också fylliga beskrivningar av acceptans- och förändringsstrategier. Arbetets olika faser illustreras med hjälp av fallbeskrivningar och dialoger. Par i beteendeterapi är den första boken som presenterar metoden IBCT (Integrative behavioural couple therapy) på svenska. Den vänder sig till KBT-behandlare som vill börja arbeta med par och till behandlare som redan arbetar med parterapi och vill öka sin kunskap om hur man kan göra det ur ett inlärningsteoretiskt perspektiv. Boken är även lämplig som kurslitteratur under utbildning.

Vi jobbar med modern psykologisk behandling och är specialiserade på kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi jobbar med modern psykologisk behandling och är specialiserade på kognitiv beteendeterapi (KBT). Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Jag delar lokaler med 15 kolleger och vi har olika grundyrken representerade – läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer.

Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Gertrudsgatan 9 i Ystad. Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom.

Steg 1 kognitiv beteendeterapi samt psykodynamisk terapi, Examen 2011.