Teamet - Utveckling, effektivitet och förändring i grupper

Teamet - Utveckling, effektivitet och förändring i grupper
Antal sidor:
288
Upplaga:
1
ISBN:
9789147087372
Förlag:
Författare:
Utgivningsdatum:
2008-01-01

Förändringsarbete utvecklas inte alltid på det sätt som man förväntat sig.

I denna bok presenteras förklaringar och tolkningar till varför det är så. Författaren visar med illustrativa exempel att arbete i grupp, exempelvis ledningsgrupper, utbildningsgrupper och teambyggande, är en komplicerad uppgift som kräver kunskap om och förståelse för de grupprocesser som alltid utvecklas när människor ska arbeta tillsammans.

Det finns inte någon patentlösning för att få ett team eller en grupp att fungera.

Man måste alltid ta hänsyn till gruppens uppgift, omgivningens krav och gruppens mognadsnivå. Om författarna Endre Sjøvold är doktor i organisationspsykologi och verksam vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU).

Att utveckla ledarskapet, gruppens samarbete och ha väl underbyggda modeller och strategier för hur arbete bedrivs är en grundförutsättning för hög prestation. Och många väljer att göra det genom att arbeta i grupp. Utan kommunikation inget ledarskap. Och många väljer att göra det genom att arbeta i grupp.

Ledarskapet blir möjligt först när det kommuniceras. Det låter som en självklar­het, men hur ofta tänker vi på hur och vad vi kommunicerar. Förutom att jag gillar det aktivitetsbaserade arbetssättet för att det gör att jag träffar nya kollegor varje dag och kan anpassa miljö efter arbetsuppgift, så är det också en väldigt snygg och härlig miljö att arbeta i. Har du hört att förändring är svårt, tar tid och sällan leder till målet. Många organisationer i dag, oavsett bransch, är i behov av att lösa komplexa uppgifter.