Moderna familjer : Barn och föräldrar i nya konstellationer

Moderna familjer : Barn och föräldrar i nya konstellationer
Antal sidor:
320
Upplaga:
1
ISBN:
9789127819184
Författare:
Utgivningsdatum:
2018-06-04
Kategori:

Äntligen uppdateras kunskapsläget om familjer och barns utveckling! Susan Golombok förmedlar och värderar områdets forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Här representeras homo- och heterosexuella föräldrar, barn som tillkommit genom provrörsbefruktning, IVF eller donation av spermier och ägg, samt surrogatmödrar, adoptivföräldrar och ensamstående föräldrar. Det handlar bl.a. om anknytning, föräldraskap, konflikter, psykisk hälsa, syskon, temperament, könsroller och könsidentitet, kamratrelationer, upplevelser av mobbning och samspelet mellan arv och miljö. Avslutningsvis summeras faktorer som är viktiga för barnets välbefinnande, oavsett familjetyp. Moderna familjer är skriven för studerande inom psykologi, socialt arbete och pediatrik och alla som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och familjer.

Den är även givande läsning för föräldrar.

Den sista banken flyttade när någon skickade in raketer så att den brandskadades. Men istället ser jag: 31 december 2017 Din totala skuld är 0 kronor. Linkans skrifter Linkans Skrifter Skellefteå 29/4 2018: Hur långt från sanningen kan man gå innan man kallas lögnare, (Lorents Burman i Skellefteå). Blandade tankar. I så fall är det en vinst som inte enbart kan räknas i pengar'. 21 februari, 2018. – Vi håller på att tappa greppet. Men istället ser jag: 31 december 2017 Din totala skuld är 0 kronor. Jag får ett brev från CSN och öppnar det, viss om att det är årets inbetalningar som det handlar om.