Bedömning för lärande i klassrummet

Bedömning för lärande i klassrummet
Upplaga:
1
ISBN:
9789140681850
Författare:
Utgivningsdatum:
2013-05-27

I den här boken visar författaren hur man som lärare kan hjälpa eleverna att få ökad förståelse för undervisningens mål och processer, samtidigt som man får ett bättre underlag för att bedöma elevernas prestationer och stödja deras fortsatta utveckling mot skolans långsiktiga mål. På så sätt blir lärarens bedömningsarbete en integrerad del av undervisningen, vilket förhoppningsvis påverkar elevernas motivation och prestationer i positiv riktning. BEDÖMNING FÖR LÄRANDE I KLASSRUMMET omfattar alla de strategier som är en del av bedömning för lärande i klassrummet, till exempel återkoppling till eleverna och att utnyttja eleverna som resurser för varandra, men också strategier för läraren att utvärdera sin undervisning och att utveckla sin bedömningskompetens.

Genom tio vägledande principer ges råd om hur såväl elever som lärare kan använda bedömning som ett redskap för lärande. Principerna bygger på internationell forskning och illustreras med praktiska exempel. Boken är fackgranskad och anpassad till svenska förhållanden av Anders Jönsson, som bedriver forskning om bland annat formativ bedömning, bedömningsmatriser och återkoppling. BEDÖMNING FÖR LÄRANDE I KLASSRUMMET vänder sig i första hand till lärare i grundskolan, studenter i lärarutbildning och i annan pedagogisk utbildning. Principerna kan också överföras till gymnasieskola och vuxenutbildning. Översättning: Birgitta Önnerfält

Bli lärare. Bli lärare. Har du också egenskaper för att vara lärare. Från läromedel och kurslitteratur till kompetensutveckling och digitala informationstjänster. Välkommen till min blogg. I ämnet matematik finns stöd för bedömning för både dig som arbetar i grundskolan, grundsärskolan och på gymnasial nivå. Vi förbättrar lärandet. Allt i nära samverkan med företrädare för skola, universitet samt yrkesverksamma. Vi förbättrar lärandet. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och syftar till att kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen.

Har du också egenskaper för att vara lärare.