XML-programmering

XML-programmering
ISBN:
9789178826001
Förlag:
Författare:
Utgivningsdatum:
2005-03-09
Kategori:

XML är det nya formatet för att hantera information på Internet. Det spås en lysande framtid och alla stora företag med Microsoft i spetsen satsar stora resurser på XML. Den här boken går igenom avancerade tekniker som visar hur du formaterar, navigerar och manipulerar XML på olika sätt. För att du ska kunna ta till dig innehållet bör du ha kunskaper om HTML, XML, CSS, ASP samt PHP. Tyngdpunkten ligger på hur ASP och PHP kan användas tillsammans med XML.

Tecknet snedstreck (/) anger alternativ i vissa kortare texter där utrymmet är begränsat, till exempel i blanketter, och ersätter. Tecknet snedstreck (/) anger alternativ i vissa kortare texter där utrymmet är begränsat, till exempel i blanketter, och ersätter. Tecknet snedstreck (/) anger alternativ i vissa kortare texter där utrymmet är begränsat, till exempel i blanketter, och ersätter. Användningsområden Alternativ. Användningsområden Alternativ. Tecknet snedstreck (/) anger alternativ i vissa kortare texter där utrymmet är begränsat, till exempel i blanketter, och ersätter. Tecknet snedstreck (/) anger alternativ i vissa kortare texter där utrymmet är begränsat, till exempel i blanketter, och ersätter. Användningsområden Alternativ. Användningsområden Alternativ.