Turordning vid uppsägning

Turordning vid uppsägning
Antal sidor:
392
Upplaga:
1
ISBN:
9789139006473
Författare:
Utgivningsdatum:
2000-12-01
Kategori:

Frågorna om turordning tillhör själva kärnan i anställningstryggheten och hör till de mest omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion som skyddslagstiftning.

Boken består av dels en undersökning av rättsreglerna dels en empirisk undersökning av hur reglerna tillämpas på ett antal arbetsplatser. Frågor som ställs är bl.a. i vilken mån reglerna skyddar anställningen för de grupper som de har ett uttalat syfte att skydda och hur avvägningen görs mellan arbetstagarnas behov av anställningsskydd och arbetsgivarens behov av en effektiv produktion.

Därmed inte sagt att de har gjort rätt i ditt fall men det är extra viktigt att du kollar upp om det finns kollektivavtal och vad det i så fall säger om tjänstledighet och löneavdrag för densamma. ker och artiklar i fulltext som Kurt Junesj. 3 turordningsreglerna vid uppsägning såvitt avser vissa av dem och såvitt övriga inte iakttagit reglerna om uppsägningstid och uppsägningslön. Många frågor vad gäller lön är istället reglerade i kollektivavtal eller följer av praxis på arbetsplatsen. Vi pratar om lediga tjänster men även turordning. 2. Anställnings upphörande. Inneh. Frågor om lön är förhållandevis sparsamt reglerade i lag.