Mitt språk är ryska 2 Del 2 - Ryska som modersmål

Mitt språk är ryska 2 Del 2 - Ryska som modersmål
Antal sidor:
172
Upplaga:
1
ISBN:
9789147104864
Förlag:
Utgivningsdatum:
2013-08-26

Mitt ryska språk är avsedd för rysktalande elever i årskurs F-6 som läser ryska som modersmål. Boken passar också elever som läser ryska på annat vis med lärarledd undervisning. Läs mer Många tvåspråkiga barn får modersmålsundervisning i Sverige.

Författarna Elena Geddis och Ludmila Maurer har undervisat i ryska som modersmål i många år. De har skrivit en serie läromedel för dessa elever, vilket kommer att underlätta undervisningen och göra lektionerna lekfulla och ändamålsenliga! Mitt språk är ryska 1 är avsedd för rysktalande elever som läser ryska som modersmål under år F-3. Boken är avsedd att underlätta språkinlärningen för tvåspråkiga elever genom att de på ett enkelt och åldersadekvat sätt får gå igenom grunderna till det ryska språket. Mitt språk är ryska 1 är uppbyggd efter det ryska alfabetet, boken tränar ordinlärning, läsning och skrivning på ett lustfyllt och lekande sätt. Det är en allt-i-ett-bok där ord, texter och övningar varvas med roliga teckningar. Eleverna får träna rysk skrivstil och får samtidigt läsa, rita och leka sig fram. Mitt språk är ryska 2 är avsedd för elever i åk 4-5 och består av två böcker : Del 1 och Del 2. Mitt språk är ryska 2 är tematiskt upplagd efter ämnen som Skolan, Om mig, Kläder, Årstider osv. Varje kapitel innehåller texter och ryska folksagor avsedda att träna hör- och läsförståelse och att vidga elevernas ordförråd, samt grammatiska övningar och kreativa skrivuppgifter. Del 2 fortsätter där Del 1 slutar, men har något mer avancerade texter och grammatik. Del 2 kan också användas separat.

Stilen är fortfarande lekfull och eleverna får läsa, rita, leka och arbeta sig fram. Mitt språk är ryska 3 är avsedd för elever i åk 6-7. Boken tar upp teman som ryska helger, familjetraditioner och namn, mat, städer och viktiga historiska personer och händelser. Eleverna läser och analyserar fakta och skönlitterära texter, gör muntliga presentationer, tränar rysk grammatik och utvidgar sitt ordförråd.

Alla texter och övningar är framtagna för att göra undervisningen av ryska som modersmål rolig för både lärare och elever! Alla böckerna i serien är allt-i-ett-böcker. Om författarna Elena Geddis har studerat vid Ryska Statliga Pedagogiska Universitet, uppkallat efter Herzen i Sankt Peterburg (PPGU), och rysk filologi vid Slaviska institutionen på Stockholms universitet. Ludmila Maurer har studerat vid Moskvas Statliga Universitet uppkallat efter Lomonosov (MGU) och har en doktorsexamen i filologi. Hon är också författare till ett flertal publikationer om tvåspråkighet, litteraturhistoria och litteraturvetenskap.

Idag reser vi mer än någonsin och i arbetet jobbar allt fler över nationsgränserna. Kwaśniewski var politiker redan på kommunisttiden och satt i regeringen som idrotts- och ungdomsminister. Nordsamiska, 6. Språkkurser är Folkuniversitetets signum. 12 Konstskatten: Guldkorn från Tenstas kommunala skolor 14. Karta över de samiska språkens utbredning: 1. 4–6. Det anser en tredjedel av polackerna (36 %).

book 2 Lär dig snabbt och lätt med språkkursen tyska med '50 språk' Tyska är modersmål för mer än 90 miljoner människor. 12 Konstskatten: Guldkorn från Tenstas kommunala skolor 14. Tornedalska öden och äventyrutges även på finska i Kirsti Johansson översättning.