En värld att vinna : aspekter på den unge Karl Marx

En värld att vinna : aspekter på den unge Karl Marx
ISBN:
9789100146498
Författare:
Utgivningsdatum:
2015-03-02

I En värld att vinna skildrar Sven-Eric Liedman den unge Karl Marx och hans väg till klarhet. Liedman bygger på detaljerade studier av originalmaterial men är också sällsynt välbevandrad i den väldiga litteraturen av kommentarer. Med livfullhet och skärpa beskriver han de skilda stadierna i filosofens utveckling, går in på de olika tolkningarna och prövar de olika hypoteserna. Sven-Eric Liedman är född 1939. Han blev filosofie doktor 1966 och året innan gav han ut essäsamlingen Samtidskänslan.

Vill Du själv ställa en fråga klicka här. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Materialet är sorterat efter ett antal ämnesområden. En viss fråga kan återfinnas under flera underrubriker. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Så inleds … läsdagbok. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. En viss fråga kan återfinnas under flera underrubriker. Här en översikt på frågor som ställts till Contra.

Här en översikt på frågor som ställts till Contra.