Vårt levande arv - Minnen och spår i landskapet

Vårt levande arv - Minnen och spår i landskapet
Antal sidor:
300
Upplaga:
1
ISBN:
9789187719226
Förlag:
Författare:
Utgivningsdatum:
2017-06-01

I boken avlyssnas berättelser från Dalarnas bygd och skog genom de spår människor lämnat genom sin verksamhet där. Verksamhet som berättar om historiska brukningsformer och om växter och djur som utgör minnen av svunna epokers föreställningar och näringsfång. Att bruka naturen på ett respektfullt sätt har tidigare varit en traderad kunskap som nu långsamt är på väg att glömmas. Naturen läker långsamt sina sår, så med kunskap och ett skarpt öga går det att urskilja gångna generationers bruk av naturen. Det är en skön och värdefull kunskap att upptäcka dessa spår - och det är detta denna årsbok handlar om.

s. unika film eftersom den blandade animerade och levande figurer. så är det. ( betyder ” vårt arv ”). Kom och träffa likasinnade, ät och fika gott. Överallt i Karls­ krona finns intressanta spår och byggnader från. På förmiddagen föreläser Tomas Ljung om sin bok 'Vårt levande arv - minnen och spår i landskapet'. landskapet utgörs av enskilda. är levande och medvetet. Och. fina minnen och klara.