Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder

Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder
Antal sidor:
269
Upplaga:
14
ISBN:
9789139208372
Förlag:
Utgivningsdatum:
2017-12-11

Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens uppbyggnad och det centrala rättskällematerialet som svårare frågor som dyker upp i mer ingående rättsutredningar. Boken orienterar också om rättskällor och dokumentation i europarätten och om information i digital form. FINNA RÄTT används både i akademisk undervisning vid de juridiska fakulteterna och inom andra typer av rättsutbildning och av praktiskt verksamma jurister. FINNA RÄTT har skrivits av en författargrupp bestående av juris professorer vid Stockholms universitet. Hans-Heinrich Vogel är numera professor i Lund. I den fjortonde upplagan har texten genomgående aktualiserats och skrivits om där det behövts. Kapitlet om europarätten har kompletterats.

I ett tidigare blogginlägg har vi gått igenom vad offentliga dokument är för något. De källor som man använder för att tolka gällande rätt kallas rättskällor. Rättskällor. Jag har gjort fyra nya videos om juridisk informationssökning. De källor som man använder för att tolka gällande rätt kallas rättskällor. Förhållandet mellan rättskällor.

Denna gång handlar det om sökning efter europarättsliga, dvs EU-rättsliga källor och rättspraxis. Rättskällor. Förhållandet mellan rättskällor. Idag tipsar Lena Wadell om några av de viktigaste juridiska databaserna och.