Trafikförfattningar 2017/18

Trafikförfattningar 2017/18
Antal sidor:
1048
ISBN:
9789139020257
Förlag:
Utgivningsdatum:
2017-10-11

Trafikförfattningar gavs tidigare ut av NTF Förlag. I årets utgåva, 2017/18, har ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om vägtrafikregister samt i lagen respektive förordningen om kollektivtrafik. Den senaste utkomna författningen som tagits med är SFS 2017:517, en ändring i förordningen om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Nya författningsändringar markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas uppgifter om ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser. Urvalet av författningar har skett i samråd med juristen Erik Olsson vid Transportstyrelsen. INNEHÅLL Vägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott, Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnare Trafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor, Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS, Vägmärkesförordning Parkering, Flyttning av fordon Terrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänst Körkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i Sverige Fordon lag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m. Vägtrafikregister, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m. Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik, Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m. Ordningsbot, Provavgifter Trafikskadelag, Försäkringar Fordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordon

MotorMagasinet, mån 7 maj 2018 Många kör för fort på 40-sträckor. MotorMagasinet, mån 7 maj 2018 Många kör för fort på 40-sträckor.

Den bör dock inte vara äldre än ca 5 år då den tas i.

Den bör dock inte vara äldre än ca 5 år då den tas i. MotorMagasinet, mån 7 maj 2018 Många kör för fort på 40-sträckor. Livslängd på bilbarnstol. Man brukar beräkna att en bilbarnstol har en livslängd på ungefär 10 år. Man brukar beräkna att en bilbarnstol har en livslängd på ungefär 10 år. MotorMagasinet, mån 7 maj 2018 Många kör för fort på 40-sträckor.

Livslängd på bilbarnstol. Den bör dock inte vara äldre än ca 5 år då den tas i.