Konflikt, kontroll, expertis : att använda social forskning

Konflikt, kontroll, expertis : att använda social forskning
Antal sidor:
196
ISBN:
9789179240288
Utgivningsdatum:
1988-01-01

Under de senaste åren har det skett en dramatisk ökning av tillämpad samhällsforskning i Sverige. Författarna frågar sig hur all denna forskning använts och vilken funktion den har, särskilt i socialt arbete. Är den ett bidrag till hunsade och förnedrade människors frigörelse, eller befäster den bara deras underordning genom att skapa en expertis som legitimerar den rådande ordningen?

läsdagbok. läsdagbok. , SEI 2011-12-26 Gingrich lovar göra slut på Kubas regeringen Den republikanske presidentkandidaten Newt Gingrich har lovat att göra slut på Castroregeringen före 2014. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Öppna : Namn: Värd-högsk. Öppna : Namn: Värd-högsk. Läser drygt 100 böcker om året. Läser drygt 100 böcker om året.