Det ordnar sig alltid : arbetsbok kring frågor om organisation och kön

Det ordnar sig alltid : arbetsbok kring frågor om organisation och kön
Antal sidor:
89
Upplaga:
2
ISBN:
9789144086101
Utgivningsdatum:
2013-04-16

Denna arbetsbok ska användas som ett verktyg för att förstå hur teorierna i huvudboken Det ordnar sig kan tillämpas i praktiken. Den fungerar även som en ögonöppnare och kan underlätta arbetet med att förändra könsfördelningen i organisationers chefsstruktur. Det ordnar sig alltid är uppbyggd kring en rad vanliga frågor rörande kön som är återkommande i organisationer. Några sådana exempel är jämställdhetsarbete, sexuella trakasserier, kombinationen arbete och familj samt frågan om kön är -viktigare än kompetens.

I boken beskrivs vardagliga och konkreta situationer som kan uppkomma på jobbet. Ofta är situationen presenterad som en ledningsfråga, det vill säga något som en chef måste hantera. Situationerna följs av en eller flera förslag till övningar som kan göras enskilt eller i grupp. Övningarna ger dig som läsare möjlighet att relatera till dina egna erfarenheter från liknande situationer. I boken presenteras också goda råd och förslag på hur man jobbar vidare med frågorna. Den här boken är skriven för dig som arbetar med organisations- och ledningsfrågor och/eller jämställdhet. Den kan även fungera som ett komplement för dig som läser Det ordnar sig vid universitet och högskola.

biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1948:21 JUSTITIEDEPARTEMENTET UNGDOMEN OCH A R B E T E T UNGDOM. DAGLIG VERKSAMHET I MALMÖ I MINA ÖGON.

Boken har 1 läsarrecension. Det ordnar sig alltid : arbetsbok kring frågor om org. Det ordnar sig teorier om organisation och kön (Bok). Föreställningarna kring kön. i organisationers struktur och praktik, även om temat ofta. Det ordnar sig teorier om organisation och kön (Bok). om sig själva och. Etiska frågor går alltid utanför.