Viewpoints 1, elevbok

Viewpoints 1, elevbok
Upplaga:
2
ISBN:
9789140693655
Utgivningsdatum:
2017-08-22
Kategori:

Viewpoints är en serie basläromedel för engelska 5, 6 och 7. För varje kurs finns elevbok, elevwebb, lärarwebb och digitalt läromedel. Viewpoints 1, andra upplaga innehåller fem huvudteman: Crossing Boundaries In the Name of Love Fairy Tales with a Twist Danger Zone The Older the Wiser? Längst bak i boken finns även två helt nya avsnitt (Grammar och Working with sources), samt uppdaterade Model Texts. Ett läromedel för engelska 5 på de högskoleförberedande programmen, Viewpoints 1 består av engagerande och varierade texter av olika genrer, som valts ut speciellt för studievana elever. Omfattande gloslistor och omväxlande övningar kring varje text ger eleverna goda möjligheter att träna ordförråd och grammatik. Via diverse läs- och hörförståelseövningar utvecklas elevernas receptionsförmåga, medan tankeväckande diskussionsfrågor och ändamålsenliga skrivuppgifter utmanar dem att använda målspråket för att uttrycka sig tydligt och utförligt. Denna andra upplaga har förstärkts med bland annat ett nytt urval texter anpassat efter dagens samhälle och elever, en ökad variation av textgenrer, fler språk- och färdighetsövningar, samspel mellan läromedlets inbyggda innehåll och aktuellt material bortom läromedlets ramar, en fristående, samlad grammatikdel och kompletterande engelsk-engelska ordlistor på webben. Viewpoints 1 i korthet: * för engelska 5 på de högskoleförberedande programmen * aktuellt, kvalitetssäkrat och omväxlande innehåll * tydligt strukturerat och flexibelt läromedel som fungerar för alla elever * ger eleverna redskapen som krävs för att klara kursen

Prova Gleerups digitala läromedel utan. Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande. Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande. Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande. Prova Gleerups digitala läromedel utan. Prova Gleerups digitala läromedel utan. Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande. Prova Gleerups digitala läromedel utan. Prova Gleerups digitala läromedel utan. Prova Gleerups digitala läromedel utan. Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande.