NJA I. Årsbok 2000 : Rättsfall från Högsta domstolen

NJA I. Årsbok 2000 : Rättsfall från Högsta domstolen
Upplaga:
1
ISBN:
9789139006640
Författare:
Utgivningsdatum:
2000-10-01
Kategori:

Rättsfall från Högsta domstolen.

KOMMENTAR UNDER UTARBETANDE. Senast uppdaterad 23 februari 2017 Lagrum: 47 § kommissionslagen, 29 och 39 §§ köplagen, CISG Arts. Här hittar du söksidan för vägledande avgöranden som rapporterats in från Högsta domstolen, hovrätterna, Mark- och miljööverdomstolen (tidigare. 1 Innehållande (1) När avtalsprestationerna ska utväxlas samtidigt, kan endera parten innehålla sin prestation intill dess motparten presterar.

39 och 49; Rättsfall: NJA … Sexualbrott i Sverige är brott mot 6 kap brottsbalken. 1 Innehållande (1) När avtalsprestationerna ska utväxlas samtidigt, kan endera parten innehålla sin prestation intill dess motparten presterar. 11. [1] Kapitlet straffbelägger våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning,.