Språkliga möten - Tvåspråkighet och kontaktlingvistik

Språkliga möten - Tvåspråkighet och kontaktlingvistik
Antal sidor:
129
Upplaga:
1
ISBN:
9789144018454
Utgivningsdatum:
2001-05-01

Sverige är numera ett flerspråkigt samhälle där de språkliga kontaktytorna ständigt vidgas. I den här boken ges en inledande presentation av hur språkmöten kan gestalta sig ur olika synvinklar. Kontakten mellan olika språk leder ofta till påverkan som dock sällan är ömsesidig och jämbördig. Ofta rör det sig om ett möte mellan en minoritet och en majoritet. Därför menar författarna att det är viktigt att studera språkmöten inte bara ur individens synvinkel, utan också från en samhällsaspekt, vilket till exempel innebär en granskning av hur statsmakten på olika sätt påtagit sig att reglera språkmöten. Språklig mångfald är idag inte bara ett faktum utan också en politisk målsättning, såväl i Sverige som inom EU. Att sprida kunskaper om inhemska språkmöten och om Sveriges nationella minoriteter är därför även en av skolans uppgifter. Boken vänder sig till studenter i allmän språkvetenskap och andra språkämnen. Den är också lämplig för blivande lärare.

Af Geijerstam, Åsa och Nyström Höög, Catharina m. Textvård: att läsa, skriva och bedöma texter. Utbildning är den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och. Allmänna skrivråd. Allmänna skrivråd. Textvård: att läsa, skriva och bedöma texter. Utbildning är den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och. (2010). Textvård: att läsa, skriva och bedöma texter. Allmänna skrivråd.