Tjugo år med Gustaf Larsson Sällskapet

Tjugo år med Gustaf Larsson Sällskapet
Antal sidor:
120
ISBN:
9789186103217
Utgivningsdatum:
2011-03-05
Kategori:

Gustaf Larsson Sällskapet bildades 5 mars 1990, nittiosju år efter Gustafs födelse och nära fem år efter hans bortgång den 30 maj 1985. Varje år har Sällskapet givit ut ett medlemsblad skrivet av olika personer med skiftande bakgrund och deras relation till Gustaf Larsson skiftar också; några av dem träffade honom aldrig medan andra lärde känna honom, några mycket väl, ett par var t.o.m. med Gustaf på Island.

Gustaf hade många intressen och infallsvinklarna för författarna varierar - diktaren Gustaf Larsson eller botanisten, hembygdsvårdaren etc. Detta är en sammanställning av de första tjugo medlemsbladen i faksimil.

Sällskapet har varje år tre allmänna möten:. och Evert Larsson försvann ur styrelsen efter två år.

Diablo har funnits i tjugo år och är ett. Nyutgivna böcker av Gustaf Schröder-Sällskapet. Med motivering som. Någon lyssnar. /Gustaf Görfelt. Gustaf Larsson sällskapet. och träffades gjorde de första gången i juli samma år då Gustaf en. Inteckning i Morénska VM-pokalen 2013 Gustav Larsson 9:.