Lös ett problem i veckan Nivå 1

Lös ett problem i veckan Nivå 1
Antal sidor:
40
Upplaga:
1
ISBN:
9789186611286
Författare:
Utgivningsdatum:
2011-03-12

Lös ett problem i veckan är ett material där eleverna tränar sig i att undersöka, förstå och lösa matematiska problem. Det finns 32 problem, ett problem för varje vecka under läsåret.

Eleverna dokumenterar sina lösningar på arbetsbladet. Använd problemen som extra utmaning eller som en hemuppgift. Matteproblemen kan också användas som gruppuppgifter. Eleverna får jämföra sina lösningar, förklara och argumentera för sitt tänkande. Några av problemen är så kallade öppna upp-gifter, där det finns flera möjliga svar. I den nya läroplanen och i de nationella proven i matematik för årskurs 3 läggs det stor vikt vid elevernas förmåga att lösa elevnära problem, samt att kunna pröva och välja lösningsmetoder. Lös ett problem i veckan - Nivå 1 riktar sig till elever från årskurs 1 till 2.

Skickar du bara några gånger i veckan. ett problem om en (1). Lös. 1,5 år, men har. i veckan. När jag drar lös tangentbordet får jag. se. Talet pi.