Oordning : torghandel i Stockholm 1540-1918

Oordning : torghandel i Stockholm 1540-1918
Antal sidor:
315
Upplaga:
1
ISBN:
9789185767151
Förlag:
Författare:
Utgivningsdatum:
2009-03-16
Kategori:

Fram till första världskriget utgjorde torgen de viktigaste platserna för köpenskap och direktkontakt mellan producent och konsument i Stockholm. Oordning beskriver hur ett tjugotal torgplatser uppstår i huvudstaden från Gustav Vasas tid, hur de utvecklas och styrs fram till första världskriget och hur mat och makt samsas. Här berättas om kvinnor och män som arbetar vinter och sommar, om bönder, fiskare, slaktare och återförsäljare som går, ror eller seglar in med livsmedel, om månglerskor som går in och ut i husen med korgar, om knallar och sörkörare som kommer med häst, vagn eller släde lastade med textilier och vilt, om varor som säljs på torg och i saluhallar, om tjurar som drivs till slakthusen och om lurendrejeri med kött och smör. I den snabbt växande industristaden på 1870-talet sker torghandeln på platser som är underdimensionerade, överfyllda och hälsovådliga. Varuutbud, mått, vikt och skatteuttag regleras av lagar och förordningar. Nya bestämmelser i Stockholm leder till att torghandel i Sveriges städer, till skillnad från andra europeiska städer, begränsas till att omfatta ett fåtal varor.Boken är rikligt illustrerad med konstbilder, fotografier och kartor. Tyngdpunkten ligger på utvecklingen i Stockholm men perspektivet vidgas genom internationella jämförelser. Författaren Christina Nordin är kulturgeograf, fil.dr., specialist på västeuropeisk torghandel, konsult hos Europeiska Unionen i Bryssel och populär föredragshållare.

Everyday low prices and free delivery on … Det finns inga omdömen till denna titeln. Laddas ned direkt. ) your own Pins on Pinterest. Escalating Consumption and Spatial Planning: Notes on the Evolution. James, som nu med glädje läser en av Christinas böcker Oordning – Torghandel i Stockholm 1540-1918,. Ch. Torghandel i Stockholm 1540-1918”,. Julvisor.