Flerdimensionell analys

Flerdimensionell analys
Antal sidor:
364
Upplaga:
1
ISBN:
9789144080833
Utgivningsdatum:
2013-08-13
Kategori:

Denna lärobok innehåller kärnan i en kurs i flerdimensionell analys, och har utvecklats för att användas i den grundläggande matematikutbildningen vid universitet och högskola. Förutom differentialkalkyl och integralkalkyl för funktioner av flera variabler, så behandlar boken även vektoranalys i planet och rummet. Författarnas ambition har  varit att ge en relativt fullständig framställning av teorin, och samtidigt komplettera teorin med intuitiva resonemang och många exempel.

Till boken hör också ett kompletterande och fördjupande nätmaterial, som gör det möjligt att anpassa boken till olika kursinriktningar. En förutsättning för att ta till sig den flerdimensionella analysen är att man har en viss vana vid ''rumsligt tänkande''. Därför innehåller boken ett kapitel som utförligt behandlar analytisk geometri i två och tre dimensioner.

Likaså ges funktionsbegreppet mycket utrymme, för att underlätta förståelsen för hur olika funktionstyper mellan rum av olika dimension skall tolkas. Boken vann Kurslitteraturpriset 2012 med motiveringen: ''För en klassisk men samtidigt nutida presentation av den flerdimensionella analysen.'' Författarna är verksamma vid Matematikcentrum, Lunds universitet. Se även övningsbok: Övningar i Flerdimensionell analys

Kravhantering 2 Ett krav skall vara formulerat så att det är möjligt att avgöra i vilken grad man har uppnått kravet i den slutliga produkten. Här är några av de viktigaste nya och förbättrade funktionerna i Excel 2016 för Windows. Här är några av de viktigaste nya och förbättrade funktionerna i Excel 2016 för Windows. Skapa ett kartdiagram i Excel för att visa geografiska data efter värde eller kategori Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare. Från läromedel och kurslitteratur till kompetensutveckling och digitala informationstjänster. Allt i nära samverkan med företrädare. En vektor är inte bunden till en position, men det kan antas att en vektors startpunkt sammanfaller med origo i det aktuella koordinatsystemet. Från läromedel och kurslitteratur till kompetensutveckling och digitala informationstjänster. Allt i nära samverkan med företrädare. Jag har inte läst denna kurs än, men jag antar att du får lära dig Ohms lag och sådant. Skapa ett kartdiagram i Excel för att visa geografiska data efter värde eller kategori Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare.