Farmakologi Och Läkemedelsanvändning

Farmakologi Och Läkemedelsanvändning
Antal sidor:
370
Upplaga:
3
ISBN:
9789127064652
Författare:
Utgivningsdatum:
1999-01-01
Kategori:

Farmakologi och läkemedelsanvändning är en översättning och bearbetning av den välkända och mycket använda norska boken Legemidler og bruken av dem, nu utgiven för sjunde gången. Området utvecklas snabbt och till denna tredje svenska utgåva har en omfattande uppdatering gjorts inom samtliga terapiområden. Med inriktning på den praktiska användningen av läkemedel ger boken viktiga teoretiska bakgrunder; grundläggande insikter i ämnet och kunskaper om de enskilda preparaten. Omvårdnadsaspekter finns med genomgående, och alla kapitel är helt anpassade till svenska förhållanden.

LIF - de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare Stiftelsen NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi - arbetar för att utveckla området läkemedelsepidemiologi som · ett forskningsområde, samt som · ett verktyg för uppföljning i hälso- och sjukvården samt samhället i övrigt. Detta leder naturligtvis till förändring i effekt och bieffekt. FASS. Kursen Medicin 1 behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. Som djurvårdare tillhör du ”övrig personal” och omfattas därför av det så kallade behandlingsförbudet. Det är svårt att tänka sig en fungerande hälso- och sjukvård utan läkemedel. FASS. ) Staten vil ha fleire pasientskader nrk.