Barnets Rätt

Barnets Rätt
Antal sidor:
76
ISBN:
9789163718366
Utgivningsdatum:
2012-11-01

Barnets Rätt ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen med fokus på barnkonventionens bärande principer och de frågor som de ger upphov till. Vad betyder det att barn ska ha inflytande, och vem kan avgöra vad som är barnets bästa? Vad menas med barnets rätt till andlig och moralisk utveckling, och hur kan man låta verksamheten genomsyras av barnkonventionens barnsyn? Med hjälp av frågeställningar och övningar finns möjlighet till fortsatta samtal och studiecirklar. Boken ges ut av Sensus studieförbund i samarbete med Fonden för mänskliga rättigheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Målsætningen med dette konsensusprogram for spinal muskelatrofi (SMA) er at skabe et fælles grundlag i Skandinavien for diagnostik og rekommendationer for behandling af sygdommen. Lek istället för bråk är en inspirerade tipsbok för föräldrar som vill skapa en roligare och mindre konfliktfylld vardag med barn – genom att leka mer. Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat betänkandet Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m. Barnkonventionen eller Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter är en traktat som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och utgör en del av folkrätten. m. Barnkonventionen. FASS. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. Detsamma gäller, om modern är änka och barnet föds inom sådan tid efter mannens död att barnet kan vara avlat dessförinnan. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan.