Ingenjörens verktyg

Ingenjörens verktyg
Antal sidor:
266
Upplaga:
1
ISBN:
9789144040622
Författare:
Utgivningsdatum:
2007-08-01
Kategori:

Boken handlar om kunskaper och färdigheter som alla ingenjörer skall ha, t.ex. rimlighetsbedömningar, modellers giltighet, dimensionsbetraktelser, metoder att upptäcka fel i räkningar och resonemang, mått på komplicerade egenskaper, mätdatabehandling. I tio huvudavsnitt tar boken upp olika allmänna principer, som illustreras med många exempel från verkliga fall. Det ger studenten en bred referensram, som bakgrund till fortsatta studier inom mer specialiserade fält. Boken bygger nästan helt på gymnasiekunskaper i matematik och fysik och är därför en nyttig repetition. Varje avsnitt avslutas med lösta övningsuppgifter. Boken är avsedd för inledande högskolestudier. Den passar för kurser med projektarbeten och hemuppgifter, där inriktningen kan vara mer eller mindre specialiserad. En annan målgrupp är de som behöver en viss bakgrund i ingenjörsmässigt sätt att tänka, men som sedan i bara ringa mån läser ingenjörsämnen. Boken är också ett lämpligt komplement i en mer traditionell inledande kurs i t.ex. fysik.

Kombinerad borr- & fräsmaskin, lämplig för finmekaniska arbeten. Ingenjörer arbetar inom många branscher, till exempel.

Ingenjör är en titel som bärs av personer med en teknisk utbildning som givit dem teknologiskt kunnande. Det är ingenjörens marknad och varenda arbetsgivare letar efter nya innovativa sätt att attrahera. Ingenjörskarriär, ett samarbete mellan Ny Teknik och Sveriges Ingenjörer, guidar genom yrkeslivet som ingenjör - när du vill söka nytt jobb, förbereda inför. Dessutom till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Sveriges Ingenjörer ger medlemmarna handfast stöd. En ovanligare namnvariant är CADD. En ovanligare namnvariant är CADD.