Träd i urbana landskap

Träd i urbana landskap
Antal sidor:
605
Upplaga:
1
ISBN:
9789144073385
Utgivningsdatum:
2015-02-09

Med rätt träd på rätt plats och situation är mycket vunnet. Vikten av grönska i våra städer kan inte överskattas. Speciellt är vackra välmående träd en förutsättning för att såväl människor som djur ska trivas i de övrigt hårdgjorda miljöerna som staden annars representerar. De första och viktigaste stegen mot att kunna få dessa träd att utvecklas väl är att göra riktiga växtval samt att få träden att bli vitala på den plats de planterats. Staden kan som växtplats vara oerhört utmanande och ställa nästa omöjliga krav på vegetationen, men i andra fall erbjuda alldeles förträffliga växtförhållanden där träden blir en viktig del i ett hållbart stadsbyggande. Träd i urbana landskap är den första av två volymer böcker som hjälper studenter och olika yrkeskategorier så som landskapsarkitekter, planerare, trädgårdsmästare och anläggare med vägledning i vilka olika situationer som kan uppstå i en stad och hur det påverkar trädanvändningen, vilka strategier olika träd är utrustade med och hur man kan dra nytta av dem i stadsmiljö samt hur man slutligen väljer rätt art eller sort för varje plats och funktion. Träd i urbana landskap går kapitel för kapitel igenom allt väsentligt som har med stadsträd att göra, från ekologi och design till växthantering och marklära. Träd i urbana landskap utgör tillsammans med andra delen Stadsträdslexikon, som är ett referensverk med över 1000 träd, ett ovärderligt verktyg i arbetet att skapa livskraftiga trädbestånd och därmed hållbara och attraktiva städer.

Hopeanvihreä kuvittaa henkilökohtaisen trauman hoitoa. , SEI Mia Jarnsjö på Galleri Moment. Stig Jakobsson ställer ut djur- och naturbilder hos Galleri Hultman.

4/25/2018 · En plantskola är en värld av växter, odling, trender, marknadsfrågor och rådgivning.

De kommande matcherna i La Liga Santander äger rum in Camp Nou 10 september, 20 september och 1 oktober. En visuell framställning av föränderliga infrastrukturer som understödjer konstvärlden i allmänhet och Tensta konsthall i synnerhet. Vi löser projekt. Stig Jakobsson ställer ut djur- och naturbilder hos Galleri Hultman. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan.