Språkvägen sfi B Elevbok

Språkvägen sfi B Elevbok
Antal sidor:
160
ISBN:
9789152311455
Utgivningsdatum:
2012-08-31
Kategori:

Språkvägen bygger på en tydlig och strukturerad arbetsgång. Här får eleverna möta texten genom att först lyssna, sedan tala och slutligen skriva och läsa. Kraften läggs på innehållet och inte på att förstå nya övningstyper. All inlärning bygger på repetition och därför bearbetas samma text ur många olika infallsvinklar. Varje tema inleds alltid med en tankekarta i bilder. Till alla elevböcker finns texterna inlästa som mp3-fil på Sanoma utbildnings hemsida. Språkvägen - för sfi B är uppdelad i teman och varje kapitel har samma arbetsgång. I varje tema finns texten i två svårighetsgrader, där nivå 1 är lite lättare än nivå 2. Språkvägen - för sfi B finns också som onlinebok. Språkvägens lärarhandledning Till Språkvägen finns även en omfattande lärarhandledning med stort kopieringsunderlag. Språkvägens webbapp I Språkvägens kostnadsfria webbapp kan dina elever träna mer på egen hand. Här kan de lyssna och se alla ord från ordlistorna samt höra texterna från boken med bilder till. Webbsidan fungerar både för mobil och surfplatta. Språkvägen B: www.sanomautbildning.se/sprakvagenb

Är du sfi-lärare och har kört fast i arbetsmetoder och är stressad över hur du ska hinna planera. Språkvägen. I Språkvägen får eleverna möta texten genom att först lyssna, sedan tala och till sist skriva och läsa. Kraften läggs på innehållet och inte på att förstå nya övningstyper.

Är du sfi-lärare och har kört fast i arbetsmetoder och är stressad över hur du ska hinna planera.

Känner du att dina elever behöver mer struktur och färre lösryckta övningsuppgifter. Arbetsmetoden i Språkvägen bygger på en tydlig och strukturerad arbetsgång. Är du sfi-lärare och har kört fast i arbetsmetoder och är stressad över hur du ska hinna planera. Känner du att dina elever behöver mer struktur och färre lösryckta övningsuppgifter.